INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Doelgroepanalyse problematische jongeren in Assen
 
uitgave
Stichting Intraval, juni 2001
tekst
prijs
€ 9,10
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,10 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Doelgroepanalyse problematische jongeren in Assen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    categorieën jongeren
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Algemene situatie
2.1    Voorzieningen
2.2    Maatregelen
2.3    Ideeën en voorstellen
Hoofdstuk 3    Middelengebruik
3.1    Roken
3.2    Alcohol
3.3    Drugs
Hoofdstuk 4    Overlast en criminaliteit
4.1    Overlast jongeren
4.2    Jeugdcriminaliteit
4.3    Type delict
4.4    Top-10 lijst
4.5    Kleine criminaliteit
Hoofdstuk 5    Hangplekken
5.1    Koopmansplein
5.2    Gemeentehuis
5.3    Hema
5.4    Gouverneurstuin
5.5    Assen-Oost
5.6    Lichtbaak
5.7    Peelo
5.8    Overige locaties
Hoofdstuk 6    Groepen
6.1    Braverikken
6.2    Sportieve Allochtonen
6.3    Alto's
6.4    Gemeleerde Autochtonen
6.5    Allochtone druktemakers
6.6    Experimenterende criminelen
6.7    Oudere rondhangers
6.8    Aanvullende informatie
6.9    Resumé
7.1    Opzet
7.2    Achtergrondinformatie
7.3    Hangplekken
7.4    De groepen
7.5    Conclusies
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.