INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Tabaksverstrekking aan jongeren
Onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens van 16 jaar uit het Convenant Verkooppunten Tabak
uitgave
Stichting Intraval, mei 2000, tweede druk
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
omslag
E. Cusiel, Groningen
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Tabaksverstrekking aan jongeren'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Jongeren
2.1    Roken van tabak
2.2    Kopen van tabak
2.3    Ervaringen met het kopen van tabaksprodukten
Hoofdstuk 3    Ondernemers
3.1    Tabaksverkoop aan jongeren
3.2    Convenant Verkooppunten Tabak
3.3    Leden branche-organisaties
3.4    Controle leeftijd
3.5    Observaties
4.1    Opzet onderzoek
4.2    Jongeren
4.3    Ondernemers
Literatuur
Bijlage
  
Selectie gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.