INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Jeugdrapportage Zuid-Holland 2000
 
uitgave
Stichting INTRAVAL en PJ Partners, februari 2001
tekst
prijs
Op aanvraag bij de Provincie Zuid-Holland
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen bij de Provincie Zuid-Holland.
  Cover van publicatie 'Jeugdrapportage Zuid-Holland 2000'
Inhoudsopgave
Voorwoord
Verantwoording
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Werkzaamheden
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Leefsituatie
2.1    Demografische gegevens
2.2    Gezondheid
2.3    Onderwijs en arbeidsmarkt
2.4    Criminaliteit
Hoofdstuk 3    Zorg voor de jeugd
3.1    Inleiding
3.2    Toegang tot de jeugdzorg
3.3    Bureaus jeugdzorg
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Verdiepingsthema allochtone jongeren
4.1    Inleiding
4.2    Beschrijving doelgroep
4.3    Regiovisie Jeugdzorg
4.4    Provinciaal gesubsidieerde jeugdinstellingen
4.5    Gemeenten
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Conclusies
Hoofdstuk 6    Aanbevelingen
Literatuur
Bijlage 1    Niveau beschikbare gegevens
Bijlage 2    Matrix allochtone jongeren
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.