INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Jong contact
Evaluatie JJT's / SST in Groningen. Tweede helft 1999
uitgave
Stichting Intraval, April 2000
tekst
prijs
€ 9,10
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,10 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Jong Contact'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Plannen versus realisering
2.1    Sociaal-culturele accommodaties
2.2    Begeleiding van jongeren in overige accommodaties
2.3    Outreachende werkwijze
2.4    Buurt en ouders
2.5    Jeugd- en jongerenwerk en scholen
Hoofdstuk 3    Functioneren
3.1    Werkwijze
3.2    Samenwerking
3.3    Organisatie
3.4    Resultaten
3.5    Ervaring jongeren
3.6    Knelpunten
3.7    Toekomst
4.1    Achtergrond
4.2    Onderzoeksvragen
4.3    Beantwoording Onderzoeksvragen
Literatuur
Bijlage 1    Gewenste output versus realisatie JJT's en SST
Bijlage 2    Buurten ingedeeld in JJT/SST gebieden
Bijlage 3    Lijst van gebruikte afkortingen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.