INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Aangeschoten Wild
Onderzoek naar jongeren, alcohol, drugs en agressie tijdens het uitgaan.
uitgave
Stichting INTRAVAL, oktober 1998
tekst
prijs
€ 12,50
image
C. ten Den
isbn
90-72337-57-3
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Aangeschoten Wild'
Korte samenvatting
Een belangrijk deel van de uitgaande jongeren drinkt alcohol. Per keer wordt door jongeren bovendien vaak veel gedronken. De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat agressief gedrag in het uitgaansleven toeneemt. Er wordt verondersteld dat het gebruik van alcohol door jongeren de kans op agressie in en rondom de horecagelegenheden vergroot. Dit zou vooral het geval zijn bij overmatig alcoholgebruik, al dan niet in combinatie met het gebruik van uitgaansdrugs.
Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van het alcohol- en drugsgebruik en de agressie door jongeren in uitgaansgelegenheden heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een uitgebreid onderzoek verricht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).
Verspreid over heel Nederland zijn 101 horecagelegenheden bezocht, zowel in steden als plattelandsgebieden. Het gaat om grand cafés, swingcafés, kroegen, bars en discotheken waar veel jongeren komen. In deze horecagelegenheden zijn observaties uitgevoerd en ruim 1.500 korte enquêtes afgenomen onder bezoekers van 15 tot 25 jaar. Ruim 250 jongeren hebben meegewerkt aan een telefonische vervolg-enquête. Ook zijn 30 diepte-interviews afgenomen bij jongeren die zich in het afgelopen jaar agressief hebben gedragen. Tenslotte zijn met 49 horeca-ondernemers gesprekken gevoerd.
Het onderzoek geeft inzicht in de omvang van het alcohol- en drugsgebruik door jongeren tijdens het uitgaan. Bovendien wordt duidelijk hoe vaak jongeren agressie zien of er daadwerkelijk als dader of slachtoffer bij betrokken zijn. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen alcohol- en drugsgebruik en agressie. Verder wordt aandacht besteed aan acties en maatregelen die het alcoholgebruik in horecagelegenheden stimuleren en maatregelen die het alcoholgebruik en de agressie verminderen. Het rapport bevat bovendien een uitgebreid overzicht van de recente literatuur over alcohol, drugs en agressie.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.