INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Verhaal halen
Een onderzoek naar achtergronden van de gebeurtenissen in de Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december 1997
uitgave
Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Strafrecht en Criminologie / Stichting INTRAVAL, juni 1998
tekst
prijs
Het rapport is te bestellen bij de Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Strafrecht en Criminologie
isbn
90-72337-53-0
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Het rapport is te bestellen bij de Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Strafrecht en Criminologie.
  Cover van publicatie 'Verhaal halen'
Korte samenvatting
In de nacht van 30 op 31 december 1997 vonden in de Oosterparkbuurt te Groningen ongeregeldheden plaats die als de 'Oosterparkrellen' sterk de aandacht hebben getrokken. Onderzocht is wat de achtergronden van deze gebeurtenissen zijn. Ging het om incidenten die verband hielden met de viering van de jaarwisseling of waren de gebeurtenissen een gevolg van problemen in de buurt? Om die vraag te beantwoorden, zijn gesprekken gevoerd met zo'n 125 personen die direct of indirect bij de gebeurtenissen betrokken waren.
De gebeurtenissen in de nacht van 30 op 31 december passen in een in de Oosterparkwijk bestaande traditie. De jaarwisseling verloopt er doorgaans onrustig. Er worden vreugdevuren gestookt, maar ook vernieling van eigendommen is gebruikelijk. Fysiek geweld tegen personen komt daarbij slechts sporadisch voor, maar het onderling vereffenen van rekeningen, bijvoorbeeld door het ingooien van ruiten, is geen onbekend verschijnsel. Ook in andere Groningse wijken hebben zich echter in het verleden in deze periode van het jaar ordeverstoringen en ongeregeldheden voorgedaan en in diverse andere steden in Nederland buigt men zich al jaren over het probleem van rellen rond de jaarwisseling. Deels gaat het daarbij om gedragingen die samenhangen met een algemene problematiek van jongeren uit achterstandswijken. Door een aantal bijzondere omstandigheden is deze problematiek in de Oosterparkwijk scherper tot uitdrukking gekomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de gebeurtenissen in de nacht van 30 op 31 december geen op zich zelf staand incident zijn. Al ver voor oud en nieuw was de Oosterpark regelmatig het toneel van verstoringen van de openbare orde, vernieling, brandstichting, et cetera en dat bleef ook na de jaarwisseling zo. Alles wijst erop dat de gebeurtenissen samenhangen met problemen in de Oosterparkwijk. Na een lange voorgeschiedenis was onder jongeren in de buurt een sfeer ontstaan waarin alleen nog een aanleiding ontbrak die als lont in het kruitvat kon fungeren.
In het licht van de latere politieke en bestuurlijke gevolgen hebben de ernst en omvang van de gebeurtenissen een extra dimensie gekregen. Door de berichtgeving in de media is de indruk gewekt dat de wijk die avond in staat van beleg was. Zonder ook maar iets af te willen doen aan de ernst van de gebeurtenissen, kan gesteld worden dat dit een overtrokken beeld is. Er is geen geweld tegen personen geconstateerd en er zijn ook geen personen direct fysiek bedreigd. Wel is geconstateerd dat door het optreden van groepen jongeren in de Oosterparkwijk bij een deel van de bewoners al langer een gevoel van onveiligheid en een sfeer van intimidatie en bedreiging bestond.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.