INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Geen Kinderspel
Voorwoord
De algemene opinie is dat de agressie en criminaliteit onder jongeren de laatste jaren is toegenomen. De jeugd zou op jongere leeftijd overgaan tot criminaliteit en meer geweld laten zien. Ook in het stadsdeel Noordwest-Groningen is de afgelopen jaren een toename van agressief gedrag onder kinderen gesignaleerd. Op verzoek van de Buurtnetwerken jeugdhulpverlening 0-12 jaar in Paddepoel, Tuinwijk, Selwerd en Vinkhuizen heeft de gemeente Groningen, afdeling Stadsdeelcoördinatie, opdracht gegeven tot een onderzoek naar de aard en omvang van de agressiviteit onder kinderen van 3-12 jaar.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau Intraval en vond plaats onder verantwoordelijkheid van Bert Bieleman. Cilia ten Den fungeerde als projectleider. Samen met Hermien Maarsingh verzorgde zij het veldwerk, bestaande uit interviews en afname van vragenlijsten, de analyse en de rapportage. Peter Goeree verrichtte diverse ondersteunende activiteiten. Verder was Dr. Hennie Brandsma (Universiteit Twente) als wetenschappelijk adviseur bij het onderzoek betrokken.
Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor de enthousiaste en positieve wijze waarop zij aan het onderzoek hebben meegewerkt. Ook gaat onze dank uit naar de leerkrachten, werkers en vrijwilligers uit de wijken, waarop een groot beroep is gedaan. Via observaties en gesprekken hebben zij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het onderzoek. Tot slot willen wij de kinderen bedanken die de vragenlijst in het algemeen vol enthousiasme hebben ingevuld. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Namens Intraval,
C. ten Den
H. Maarsingh
B. Bieleman
Groningen-Rotterdam
April 1996
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1    Inleiding
Hoofdstuk 2    Methodologische verantwoording
Hoofdstuk 3    Overzicht literatuur
Hoofdstuk 4    Opvattingen sleutelinformanten
Hoofdstuk 5    Inventarisatie agressie
Hoofdstuk 6    Pesten in het basisonderwijs
Hoofdstuk 7    Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Bijlage    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.