INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Geen Kinderspel
Literatuur
Allport, G.W. (1978):
ABC's of scapegoating. Central Y.M.C.A. college, Chicago.
Baarda, B., W. Straver, C. Dohmen (1991):
Waarom zijn kinderen agressief? In: P.B. Defares en J.D. van der Ploeg (red.): Agressie; determinanten, signalering en interventie. Van Gorcum, Assen-Maastricht.
Bandura, A. (1973):
Agression: A social learning analysis. Prenice-Hall, Engelwood Cliffs NJ.
Barker (1968):
Ecological Psychology: Concepts and methods for the studying of the environment of human behaviour. University Press, Standford.
Buss, A.H. (1961):
The psychology of agression. Wiley, New York.
Cairns, R.B., B.D. Cairns (1986):
The developmental-interactional view of social behavior: Four issues of adolescent agression. In D. Olweus, J. Block &M. Radke-Yarrow (Eds.): Development of antisocial and prosocial behavior. Research, theories and issues. pp. 315-342. Academic Press, New York.
Constandse, J., W. v.d. Horst, P. Kramer, T. Mangito, R. Roozenburg (1981):
Probleemgedrag op school. Diagnostiek en aanpak vanuit de gedragstheorie. Een handleiding voor schoolbegeleiders. Project O.S.M. Rotterdam/Zwijsen, Tilburg.
DeRidder, R. (1991):
Opvattingen over agressie in psychologische theorieën en onderzoek: een sociaal-psychologische evaluatie en een alternatief theoretisch model. In: P.B. Defares en J.D. van der Ploeg (red.): Agressie; determinanten, signalering en interventie. Van Gorcum, Assen-Maastricht.
Diekstra, R.F.W, G.A.P. Spierings, A. Vlaanderen (1995):
Keerpunten: naar een geestelijk gezond jeugdbeleid. Projectbureau Preventief Jeugdbeleid, GGD Rotterdam e.o., Rotterdam.
Hamburg, D. (1972):
Conflict resolutions and reduction of human agressiveness through organizing intergroup contacts. Presentation second Unesco conference, Brussels.
Kellam, S.G., C.H. Brown, B.R. Rubin, M.E. Ensminger (1983):
Paths leading to teenage psychiatric symptoms and substance use. In: S.B. Guze (ed). Childhood psychopathology and development. Pordist, New York.
Kellam, S.G.(1990):
Developmental Epidemiological Framework for Family Research on Depression and Agression. In: G.R. Patterson (Ed.). Depression and Agression in family interaction, pp. 11-48, Lawrence Erlbaum, Englewood Cliffs NJ.
Kohnstamm, G.A. (1991):
De ontwikkeling van agressie bij kinderen en jongeren; onderzoek naar de continuïteit van individuele verschillen. In: P.B. Defares en J.D. van der Ploeg (red.): Agressie; determinanten, signalering en interventie. Van Gorcum, Assen-Maastricht.
Koot, H.M., F.C. Verhulst (1992):
Prediction of children's referral to mental health and special education services from earlier adjustment. Journal Child Psychology and Psychiatry, 33, 717-729.
Lieshout, C.F.M. van, G.J.T. Haselager (1992):
Achtergronden van vroege risico-indicatoren van pesten en gepest worden. Reader longitudinaal onderzoek Pesten en Sociale begaafdheid. Vakgroep Ontwikkelingspsychologie KUN, Nijmegen.
MacCobby, M. (1980):
Social development. Psychological growth and the Parent-Child relation. Hartcourt Brace, New York.
Meer, B. van der (1988):
De zondebok in de klas. Katholiek Pedagogisch Centrum, 's-Hertogenbosch - Berkhout Nijmegen, Nijmegen.
Mooij, T. (1992):
Pesten in het onderwijs. ITS, Nijmegen.
Olweus, D. (1986, 1992):
Treiteren op school; omgaan met pestkoppen en zondebokken in de klas. College uitgevers, Amersfoort.
Ploeg, J.D. van der, E.M. Scholte (1990):
Lastposten of slachtoffers van de samenleving. Lemniscaat, Rotterdam.
Rutter, M. (1992):
Adolescence as a transition period: continuities and discontinuities in conduct disorder. Journal of Adolescent Health, 13, 451-460.
Scholte, E.M. (1991):
Psychosociale achtergronden van agressie bij jeugdigen. In: P.B. Defares en J.D. van der Ploeg (red.): Agressie; determinanten, signalering en interventie. Van Gorcum, Assen-Maastricht.
Shure, M.B., G. Spivack (1971):
Social adjustment of young children. A cognitive approach to solving real-life problems. Jossey-Bass, San Francisco.
Stone, L., H.T. Smith en L.B. Murphy (1973):
The competent infant. Basic Books, New York.
Verhulst, F.C., J.M. Koot, G.W. Akkerhuis en J.W. Veerman (1990):
Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Check list). Van Gorcum, Assen.
Voort, T.H.A. van (1982):
Kinderen en TV-geweld: waarneming en beleving. Swets &Zeitlinger, Lisse.
Wennink, E. (1995):
Pestkoppen en zondebokken (doctoraal scriptie O/EKP). RUG, Groningen.
Wiegman, O., B. Baarda, E. Seydel (1982):
Agressie en criminaliteit. Van Loghum-Slaterus, Deventer.
Zillman, D. (1978):
Hostility and aggression. Erlbaum, Hilsdale.
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1    Inleiding
Hoofdstuk 2    Methodologische verantwoording
Hoofdstuk 3    Overzicht literatuur
Hoofdstuk 4    Opvattingen sleutelinformanten
Hoofdstuk 5    Inventarisatie agressie
Hoofdstuk 6    Pesten in het basisonderwijs
Hoofdstuk 7    Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Bijlage    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.