INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Geen Kinderspel
Bijlage    tabellen
Tabellen Hoofdstuk 1
Tabel 1
Aantallen kinderen 3-12 jaar in het Stadsdeel Noordwest*
aantal
kinderen
% van alle
inwoners

STAD TOTAAL (170.572 inwoners) 14026 8
NOORD-WEST TOTAAL (28.286) 2307 8

Vinkhuizen (10.882) 1007 9
- Vinkhuizen-Zuid 580 11
- Vinkhuizen-Noord 427 7
 
Paddepoel (9392) 775 8
- Paddepoel-Zuid 355 9
- Paddepoel-Noord 420 8
 
Selwerd (6366) 435 7
 
Tuinwijk (1646) 86 5

* Bron: Gemeente Groningen, Dienst Informatie en Administratie 1995
Tabel 2
Bevokingssamenstelling in de wijken van Noordwest-Groningen, in %*

onvolledige
gezinnen
Allochtonen Alleen-
staanden

Vinkhuizen-Noord 10-20 10-15 20-40
Vinkhuizen-Zuid 20-30 15-20 20-40
Paddepoel-Noord 10-20 10-15 20-40
Paddepoel-Zuid 20-30 15-20 20-40
Selwerd 10-20 5-10 40-60
Tuinwijk 40-50 15-20 60-80

Stadsgemiddelde 21 11 45

* Bron: RO/EZ dirPGE, 1995
Tabel 3
Sociaal-economische situatie in de wijken van Noordwest-Groningen, in %*

Uitkeringen Werkloosheid Inkomens <
30.000 gld

Vinkhuizen-Noord 10-15 20-30 60-75
Vinkhuizen-Zuid 15-20 30-40 60-75
Paddepoel-Noord 10-15 20-30 60-75
Paddepoel-Zuid 15-20 30-40 60-75
Selwerd 5-10 20-30 60-75
Tuinwijk 20-25 30-40 75-90

Stadsgemiddelde 12 26 60

* Bron: RO/EZ dirPGE, 1995
Tabellen Hoofdstuk 5
Tabel 1
Deel van de kinderen dat directe of indirecte vormen van agressie vertoont (N=876)

n %

direct fysieke agressie 227 26
indirect fysieke agressie 88 10
direct verbale agressie 124 14
indirect verbale agressie 23 3
 
agressie totaal 319 36

 
Tabel 2
Soorten agressie voor jongens en meisjes, in%

jongens
n=433
meisjes
n=441
totaal
N=874

fysiek-direct 37 14 26
fysiek-indirect 14 6 10
verbaal-direct 17 11 14
verbaal-indirect 2 3 3
vandalisme 2 0 1
 
agressie-totaal 48 25 36

 
Tabel 3
Soorten agressie per leeftijdsgroep, in %

2-3 j
n=103
4-5 j
n=181
6-7 j
n=178
8-9 j
n=210
10 j en ouder
n=198
totaal
N=870

fysiek-direct 26 35 19 24 24   26
fysiek-indirect 15 17 7 6 10 10
verbaal-direct 5 7 12 17 24 14
verbaal-indirect 0 3 2 2 5 3
vandalisme 0 1 2 1 2 1
 
agressie-totaal 33 40 34 36 36 36

* Bron: RO/EZ dirPGE, 1995
   
Tabel 4
Soorten agressie naar etniciteit

autochtoon
(n=636)
allochtoon
(n=240)
Totaal
(N=876)

fysiek 30 30 30
verbaal 15 16 15
vandalisme 1 1 1
 
agressie-totaal 37 36 36

 
Tabel 5
Soorten agressie per kind en per dagdeel, voor de verschillende locaties, in %

basisschool
(n=674)
peuterspeelzaal
(n=110)
kinderwerk
(n=48)
speeltuin
(n=42)

fysiek .11 .65 .85 .49
verbaal .05 .07 .68 .46
vandalisme .00 .00 .00 .01
 
agressie totaal .16 .73 1.53 .96

* Bron: RO/EZ dirPGE, 1995
Tabel 6
Woonbuurt en (soorten) agressie

fysiek verbaal vandalisme agressie totaal

Vinkhuizen-Noord (n=145) 32 15 1 39
Vinkhuizen-Zuid (n=247) 31 22 2 44
Paddepoel-Noord (n=121) 20 12 1 23
Paddepoel-Zuid (n=137) 33 13 1 37
Selwerd (n=156) 34 12 2 34
Tuinwijk (n=26) 31 12 0 39
Overig (n=42) 24 7 2 29

Totaal (N=874) 30 15 1 37

 
Tabel 7
Agressieve problemen voor jongens en meisjes, in %

jongens (n=433) meisjes (n=441) Totaal (N=874)

nee 93 96 94
ja 7 4 6

totaal 100 100 100

 
Tabel 8
Agressieve problemen naar etniciteit, in %

autochtoon (n=636) allochtoon Totaal (N=874)

nee 94 95 94
ja 6 5 6

totaal 100 100 100

 
   
Tabellen Hoofdstuk 6
Tabel 1
Mate van gepest worden en zelf pesten in het afgelopen schooljaar, in % (N=201)

Gepest worden Zelf pesten

nooit 49 33
één of twee keer 31 39
vaker dan twee keer 12 21
elke week wel 8 7

Totaal 100 100

 
Tabel 2
De groepen waarin de pestkoppen zich bevinden (N=108)

n %

in mijn groep 53 49
in een hogere groep 12 11
in een lagere groep 9 8
in verschillende groepen 34 32

Totaal 108 100

 
Tabel 3
Manieren waarop de kinderen worden gepest (N=108)

n %

geplaagd 69 64
geschopt en geslagen 20 18
op allerlei manieren 19 18

Totaal 108 100

 
Tabel 4
Plaatsen waar kinderen het meest worden gepest (N=108)

n %

in de klas 31 28
op de gang 4 4
op het plein 56 52
overal op school 17 16

Totaal 108 100

 
Tabel 5
Vind je het leuk om andere kinderen te pesten (N=201)

n %

nee, absoluut niet 59 29
nee, niet echt 52 26
ja, soms 81 40
ja, vaak 9 5

Totaal 201 100

 
Tabel 6
Zou je meedoen als er een kind wordt gepest wat je niet aardig vindt

n %

ja, zeker wel 21 10
ja, misschien wel 70 35
nee, dat denk ik niet 63 31
nee, zeker niet 47 24

Totaal 201 100

 
Tabel 7
Het pesten van bejaarden in de wijk in dit schooljaar, in % (N=201)

nooit tot 1 of 2 keer vaker dan 2 keer

Vinkhuizen 92 8
Paddepoel 86 14
Selwerd 84 16

 
Tabel 8
Hoe vaak heb je dit schooljaar ruzie gemaakt op school, in de buurt en thuis, in % (N=201)

School Buurt Thuis

geen ruzie gemaakt 39 45 21
1 of 2 keer 38 34 19
vaker dan twee keer 17 15 19
elke week 6 6 41

Totaal 100 100 100

 
Tabel 9
Op welke manier maak je ruzie (N=159)

n %

vooral met schelden 86 54
vooral met slaan en schoppen 52 33
op allerlei manieren 21 13

Totaal 159 100

* Bron: RO/EZ dirPGE, 1995
Tabel 10
Hoe vaak heb je dit schooljaar met opzet dingen vernield op school, in de buurt en thuis, in % (N=201)

School Buurt Thuis

niets vernield 88 68 73
1 of 2 keer 9 19 18
3 of 4 keer 2 5 4
5 keer of vaker 1 8 5

Totaal 100 100 100

 
Tabel 11
Correlaties tussen de schalen

direct
gepest
worden
houding
tav
pesten
pesten
op
school
pesten
in
buurt
ruzie
maken
vernielen

indirect gepest worden .55** -.13 -.12 -.15 .07 -.10
direct gepest worden -.21* .01 .03 .12 .04
houding tav pesten 0.54** .39** .28** .27**
pesten op school .66** .57** .49**
pesten in de buurt .62** .62**
ruzie maken .56**

* significantie niveau .001
** significantieniveau .000
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1    Inleiding
Hoofdstuk 2    Methodologische verantwoording
Hoofdstuk 3    Overzicht literatuur
Hoofdstuk 4    Opvattingen sleutelinformanten
Hoofdstuk 5    Inventarisatie agressie
Hoofdstuk 6    Pesten in het basisonderwijs
Hoofdstuk 7    Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Bijlage    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.