INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Cover van publicatie Monitor 2017 Huiselijk geweld Twente
Monitor 2017 Huiselijk geweld Twente
Metingen 2004-2016
Uitgave: Stichting Intraval, augustus 2017
Tekst: A. Kruize, M. Boendermaker, I. Schoonbeek, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 241
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: RCG
Opdrachtgever:  Gemeente Enschede
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.