INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Monitor opvang Enschede
Monitor opvang Enschede
Metingen 2014 en 2015
Uitgave: Stichting Intraval, december 2016
Tekst: A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 000 8
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: RCG
Opdrachtgever:     Gemeente Enschede
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.