INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Evaluatie straatcoaches Beijum
Evaluatie straatcoaches Beijum
Uitgave: Stichting Intraval, maart 2017
Tekst: M. Boendermaker, I. Schoonbeek, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 217 0
Opmaak: M. Haaijer
Druk: RCG
Opdrachtgever:     Gemeente Groningen
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Resultaten elders
2.1    Achtergrond en inzet
2.2    Ervaringen
2.3    Resultaten
Hoofdstuk 3 Ervaringen met straatcoaches Beijum
3.1    Opzet aanpak straatcoaches
3.2    Invulling en resultaten
3.3    Samenwerking
3.4    Succesfactoren en doorontwikkeling
Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
4.1    Inzet straatcoaches
4.2    Ervaringen
4.3    Doorontwikkeling