INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Evaluatie Omnizorg Apeldoorn 2016
Evaluatie Omnizorg Apeldoorn 2016
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2017
Tekst: M. Boendermaker, I. Schoonbeek,
M. Sijtstra, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 238 5
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: RCG
Opdrachtgever:     Gemeente Apeldoorn
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 19,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Gebruik Omnizorg
2.1    Cliënten Omnizorg
2.2    Gebruik voorzieningen
2.3    Resultaten zorg
Hoofdstuk 3 Situatie cliënten
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Woonsituatie
3.3    Inkomsten en financiën
3.4    Dagbesteding
3.5    Middelengebruik
3.6    Politie- en justitiecontacten
Hoofdstuk 4 Ervaringen cliënten
4.1    Mening over Omnizorg
4.2    Gewenste verbeteringen
4.3    Invloed Omnizorg
Hoofdstuk 5 Overlast en onveiligheid
5.1    Leefbaarheid
5.2    Overlast
5.3    Onveiligheid
5.4    Slachtofferschap
5.5    Functioneren Omnizorg
5.6    Politieregistraties
Hoofdstuk 6 Ketensamenwerking
6.1    Ervaringen ketenpartners
6.2    Relatie met doelstellingen Omnizorg
6.3    Veranderingen sinds Wmo 2015
Hoofdstuk 7 Samenvatting en conclusies
7.1    Gebruik Omnizorg
7.2    Zorg
7.3    Overlast
7.4    Dagbesteding
7.5    Ketensamenwerking
7.6    Vergelijking 2016-2011
7.7    Ten slotte
Bijlage Financiering per module