INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015
Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015
Uitgave: Stichting Intraval, maart 2016
Tekst: Intraval
Opdrachtgever:  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 5,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.