INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Cover van publicatie Plannen in kaart
Plannen in kaart
Inventarisatie preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet
Uitgave: Stichting Intraval, maart 2015
Tekst: B. Bieleman, A . Kruize, R. Mennes
ISBN: 978 90 8874 193 7
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Inhoud
2.1    Vastgestelde plannen
2.2    Wettelijk verplichte onderdelen
2.3    Overige onderdelen checklist
Hoofdstuk 3 Kwaliteit
3.1    Totale plan
3.2    Context
3.3    Handhaving
3.4    Regelgeving
3.5    Educatie
Hoofdstuk 4 Aanvullende onderdelen
4.1    Hokken en keten
4.2    Happy hours en prijsacties
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Inhoud
5.2    Kwaliteit
5.3    Aanvullende onderdelen
5.4    Ten slotte