INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Cover van publicatie Gebundelde krachten
Gebundelde krachten
Evaluatie Samen DOEN in de buurt in Amsterdam
Uitgave: Stichting Intraval, oktober 2014
Tekst: J. Snippe, R. Mennes, M. Boendermaker, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 184 5
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: OBT Opmeer B.V.
Opdrachtgever:  Gemeente Amsterdam - Programma Samen DOEN in de buurt
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door contact op te nemen met de gemeente Amsterdam, Programma Samen DOEN in de buurt. De factsheet is te bestellen door overmaking van € 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Samenvatting en conclusies
1.1    Aannames
1.2    Resultaten
1.3    Lerend ontwikkelen
Hoofdstuk 2 Achtergrond
2.1    Samen DOEN
2.2    Doel evaluatie
Hoofdstuk 3 Onderzoeksopzet
3.1    Methoden
3.2    Informatiebronnen
3.3    Methodologische beperkingen
Hoofdstuk 4 Beleidsveronderstellingen
4.1    Doelgroep
4.2    Veronderstelde mechanismen
4.3    Verwachte resultaten
4.4    Randvoorwaarden
4.5    Externe factoren
4.6    Schematisch overzicht
Hoofdstuk 5 Doelgroep
5.1    Afbakening
5.2    Samenstelling
5.3    Verhouding tot andere kwetsbare groepen
5.4    Resumé
Hoofdstuk 6 Mechanismen
6.1    Outreachend werken
6.2    Multidisciplinaire aanpak
6.3    Eigen kracht
6.4    Monitoring
6.5    Randvoorwaarden
6.6    Externe factoren
Hoofdstuk 7 Resultaten
7.1    Zelfredzaamheid
7.2    Zorgtrajecten
7.3    Voorkomen escalaties
Hoofdstuk 8 Conclusies
Literatuur