INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Welzijn

Publicatie: Monitor begeleid wonen Enschede 2014
Monitor begeleid wonen Enschede 2014
Metingen 2009 - 2013
Uitgave: Stichting Intraval, juli 2014
Tekst: A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 177 7
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Enschede
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.