INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Welzijn

Publicatie: Analyse monitoren Enschede 2013
Analyse monitoren Enschede 2013
Uitgave: Stichting Intraval, december 2013
Tekst: B. Bieleman, A. Kruize, J. Snippe
ISBN: 978 90 8874 170 8
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Enschede
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres