INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Evaluatue ambulante woonbegeleiding (z)onderdak Rotterdam
Evaluatie ambulante woonbegeleiding (z)Onderdak Rotterdam
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2014
Tekst: M. Boendermaker, A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 169 2
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Rotterdam
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling
1.3    Methodologische verantwoording
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Uitvoering
2.1    Doelgroep en aanbod
2.2    Instroom en doorstroom
2.3    Zelfredzaamheid
2.4    Deskundigheid woonbegeleiders
2.5    Samenwerking
Hoofdstuk 3 Ervaringen en resultaten cliƫnten
3.1    Huisvesting
3.2    Sociaal netwerk
3.3    FinanciĆ«n
3.4    Dagbesteding en maatschappelijke participatie
3.5    Middelengebruik
3.6    Politie en justitiecontacten
3.7    Algemeen oordeel
Hoofdstuk 4 Conclusies
4.1    Doelgroep en aanbod
4.2    Uitvoering
4.3    Resultaten
4.4    Succesfactoren en leerpunten