INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Tussentijdse evaluatie Thuishavens Rotterdam
Tussentijdse evaluatie Thuishavens Rotterdam
Uitgave: Stichting Intraval, november 2013
Tekst: B. Bieleman, M. Boendermaker, A. Kruize
ISBN: 978 90 8874 164 7
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Rotterdam
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling
1.3    Methodologische verantwoording
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Implementatie en uitvoering
2.1    Doelgroep, aanbod en organisatievorm
2.2    Instroom en doorstroom
2.3    Zelfredzaamheid
2.4    Wijkfunctie
2.5    Samenwerking met andere instanties
Hoofdstuk 3 Ervaringen en resultaten cliënten
3.1    Huisvesting en huiselijke relaties
3.2    Sociaal netwerk
3.3    Financiën
3.4    Dagbesteding en maatschappelijke participatie
3.5    Lichamelijke en geestelijke gezondheid
3.6    Politie en justitiecontacten
3.7    Algemeen oordeel
Hoofdstuk 4 Conclusies
4.1    Organisatorische invulling
4.2    Resultaten cliënten
4.3    Wijkfunctie
4.4    Succesfactoren en leerpunten