INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Evaluatie project Thuisadministratie
Evaluatie project Thuisadministratie
Uitgave: Stichting Intraval, november 2013
Tekst: A. Kruize, H. Vegting, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 165 4
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Enschede
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Uitvoering
2.1    Alifa
2.2    Humanitas
Hoofdstuk 3 Opbrengsten
3.1    Armoedebestrijding
3.2    Voorkomen van schuldhulpverlening
3.3    Voorkomen huisuitzettingen
3.4    Voorkomen ontwikkeling complexere hulpvragen
3.5    Doorbreken van sociaal isolement
3.6    Substitutie
3.7    Meerwaarde voor vrijwilligers
Hoofdstuk 4 Kosten versus baten
4.1    Kosten
4.2    Baten
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies