INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Monitor 2013 Huiselijk geweld Twente
Monitor 2013 Huiselijk geweld Twente
Metingen 2004 - 2012
Uitgave: Stichting Intraval, juni 2013
Tekst: A. Kruize, M. Boendermaker, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 152 4
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Enschede
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00). De factsheet is te bestellen door overmaking van € 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet en uitvoering
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Incidenten
2.1    Aantal incidenten
2.2    Verdachten en slachtoffers bij incidenten
Hoofdstuk 3 Verdachten
3.1    Politie
3.2    Justitie
3.3    Reclassering
3.4    Huisverbod
3.5    Overlap
Hoofdstuk 4 Slachtoffers
4.1    Maatschappelijk werk
4.2    Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO)
4.3    Mediant
4.4    Politie
4.5    Vrouwenopvang – Stichting Kadera
4.6    Steunpunt Huiselijk Geweld
4.7    Unieke slachtoffers
Bijlage Recidive per gemeente