INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Monitor begeleid wonen Twente 2012
Monitor begeleid wonen Twente 2012
Metingen 2009, 2010 en 2011
Uitgave: Stichting Intraval, oktober 2012
Tekst: A. Kruize, S. Biesma, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 146 3
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Enschede / Gemeente
Almelo
/ WOON
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Welzijn)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de Monitor begeleid wonen Twente 2012(s) en uw naam + adres.