INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Tussentijdse evaluatie buurtwelzijn Groningen
Tussentijdse evaluatie buurtwelzijn Groningen
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2013
Tekst: B. Bieleman, M. Boendermaker, A. Kruize, J. Reimer
ISBN: 978 90 8874 149 4
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Groningen
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Welzijn)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de Tussentijdse evaluatie buurtwelzijn Groningen(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling
1.3    Methodologische verantwoording
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Implementatie en uitvoering
2.1    Implementatie
2.2    Consortiumaanpak
2.3    Samenwerking met overige partijen
2.4    Uitvoering Buurtwelzijn
2.5    Externe factoren
2.6    Essentie Buurtwelzijn
Hoofdstuk 3 Bereik en ervaringen bewoners
3.1    Activiteiten en bereik
3.2    Informatie en advies
3.3    Ontmoeting en participatie
3.4    Signalering
3.5    Activering en ondersteuning
3.6    Vrijwillige en professionele ondersteuning
Hoofdstuk 4 Voorlopige conclusies
4.1    Consortium aanpak
4.2    Ervaringen bewoners
4.3    Succesfactoren en verbeterpunten
Bijlage Leefgebieden en onderwerpen contacten Stip