INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Toekomst dagopvang en inloopvoorzieningen Leeuwarden
Toekomst dagopvang en inloopvoorzieningen Leeuwarden
Uitgave: Stichting Intraval, mei 2012
Tekst: S. Biesma, A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 133 3
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Welzijn)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Achtergrond
1.1    Aanleiding onderzoek
1.2    Vraagstelling
1.3    Aanpak
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 De voorzieningen
2.1    Beschrijving
2.2    Doelstellingen
2.3    Samenwerking
2.4    Inkomsten en kosten
Hoofdstuk 3 De bezoekers
3.1    Aantallen
3.2    Bezoekfrequentie
3.3    Overlap
Hoofdstuk 4 Ideeën toekomst
4.1    Gemeentelijk beleid
4.2    Instellingen en voorzieningen
4.3    Bezoekers
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1    Bereik voorzieningen
5.2    Organisatie voorzieningen
5.3    Toekomst voorzieningen
Hoofdstuk 6   Aanbevelingen
6.1    Beoordeling voorzieningen
6.2    Scenario’s
Bijlage Locaties voorzieningen