INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente
Metingen 2004 - 2011
uitgave
Stichting Intraval, juni 2012
tekst
ISBN
978 90 8874 136 4
omslag
E. CusiŽl
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (2,1 Mb)
Factsheet (160 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten. De factsheet is te bestellen door overmaking van € 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Monitor 2012 Huiselijk geweld Twente
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet en uitvoering
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Incidenten
2.1    Aantal incidenten
2.2    Verdachten en slachtoffers bij incidenten
Hoofdstuk 3 Verdachten
3.1    Politie
3.2    Justitie
3.3    Reclassering
3.4    Huisverbod
3.5    Overlap
Hoofdstuk 4 Slachtoffers
4.1    Totaal aantal slachtoffers
4.2    Kinderen
4.3    Volwassenen
4.4    Ouderen
4.5    Steunpunt Huiselijk geweld
Bijlage Recidive per gemeente
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.