INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Huisvesten kwetsbare groepen
Handvatten op basis van evaluatie Moesstraat 8 Groningen
uitgave
Stichting Intraval, februari 2012
tekst
ISBN
978 90 8874 129 6
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,1 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Huisvesten kwetsbare groepen
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Opzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Verloop traject
2.1    Locatiekeuze
2.2    Informeren buurt
2.3    Overleggen werkgroep
2.4    Veiligheids Effect Rapportage
2.5    Beslissing
2.6    Knelpunten
Hoofdstuk 3 Ervaringen omwonenden
3.1    Mening huisvesting kwetsbare groepen
3.2    Bekendheid traject Moesstraat 8
3.3    Informatievoorziening
3.4    Rol betrokkenen
3.5    Informatiebehoefte
Hoofdstuk 4 Handvatten toekomst
4.1    Locatiekeuze en bestemming
4.2    Criteria omgeving, gebouw en doelgroep
4.3    Overleg buurt
4.4    Rollen
4.5    Richtlijnen protocol
Bijlage 1 Plattegrond Moesstraat en omgeving
Bijlage 2 Tien Tips Operatie Achtertuin
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.