INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor naleving rookvrije werkplek 2010

Metingen 2004, 2006, 2008 en 2010

uitgave
Stichting Intraval, juni 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 111 1
omslag
E. CusiŽl
opmaak
C. Zimmerman
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,4 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Monitor naleving rookvrije werkplek 2010
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Samenvatting en conclusies
1.1    Nalevingsmonitor rookvrije werkplek
1.2    Naleefniveau
1.3    Invoering en handhaving
1.4    Knelpunten invoering en handhaving
1.5    Risicoperceptie en gezondheidsrisico's
1.6    Ten slotte
Hoofdstuk 2   Resultaten
2.1    Duidelijkheid wetgeving
2.2    Rookbeleid
2.3    Invoering rookverbod
2.4    Handhaving rookverbod
2.5    Oordelen invoering en handhaving rookverbod
2.6    Risicoperceptie en gezondheidsrisico's
Bijlage Methodologische verantwoording
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.