INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente
uitgave
Stichting Intraval, april 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 110 4
omslag
E. CusiŽl
opmaak
M. Boendermaker
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (999 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie en/of factsheet bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Huisverbod
2.1    Wet tijdelijk huisverbod
2.2    Beleidsveronderstellingen
2.3    Implementatie Twente
2.4    Gegevens gemeente, reclassering, Bureau Jeugdzorg, politie
Hoofdstuk 3    Achterblijvers
3.1    Oplegging
3.2    Hulpverlening
3.3    Naleving
3.4    Gevolgen
3.5    Plannen van aanpak
3.6    Resumé
Hoofdstuk 4   Uithuisgeplaatsten
4.1    Oplegging
4.2    Hulpverlening
4.3    Naleving
4.4    Gevolgen
4.5    Dossiers en registratiegegevens
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Beleidsveronderstellingen
5.2    Plannen van aanpak
5.3    Doelstelling
5.4    Ten slotte
Bijlage Itemlist achterblijvers en uithuisgeplaatsten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.