INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca voorjaar 2011
uitgave
Stichting Intraval, juni 2011
tekst
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (213 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca voorjaar 2011
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.