INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek gezinscoaching Rotterdam
uitgave
Stichting Intraval, september 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 072 5
omslag
E. CusiŽl
opmaak
drs. M. Haaijer
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
GGD Rotterdam-Rijnmond
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (365 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 20,00 + € 3,50 verzendkosten.
De factsheet is te bestellen door overmaking van
€ 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
Prijs voor de publicatie en de factsheet samen is
€ 15,00 + € 6,00 verzendkosten.
U kunt de publicatie en/of factsheet bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Onderzoek gezinscoaching Rotterdam
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleem- en vraagstelling
1.3    Voorstudie
1.4    Opzet en verloop onderzoek
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Achtergrond gezinnen
2.1    Kenmerken
2.2    Inkomstenbron
Hoofdstuk 3    Aard problematiek
3.1    Opvoeding
3.2    Financiën
3.3    Woonsituatie
3.4    Persoonlijke kenmerken
3.5    Cumulatie van problemen
Hoofdstuk 4   Aanpak gezinscoaches
4.1    Gestelde doelen
4.2    Duur trajecten
Hoofdstuk 5   Resultaten
5.1    Bereikte doelen
5.2    Doorverwijzingen
5.3    Huidige situatie gezinnen
Hoofdstuk 6   Conclusies
6.1    Problematiek
6.2    Gestelde doelen
6.3    Bereikte doelen
6.4    Voorkomen terugval
6.5    Huidige situatie
6.6    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.