INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente
Metingen 2004 - 2009
uitgave
Stichting Intraval, augustus 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 097 8
omslag
E. CusiŽl
opmaak
C. Zimmerman
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Factsheet (156 Kb)
Publicatie (897 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten.
De factsheet is te bestellen door overmaking van
€ 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
Prijs voor de publicatie en de factsheet samen is
€ 15,00 + € 6,00 verzendkosten.
U kunt de publicatie en/of factsheet bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Monitor 2010 Huiselijk geweld Twente
Inhoudsopgave
Samenvatting

Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet en uitvoering
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Incidenten
2.1    Aantal incidenten
2.2    Verdachten en slachtoffers bij incidenten
Hoofdstuk 3    Verdachten
3.1    Politie
3.2    Justitie
3.3    Reclassering
3.4    Huisverbod
Hoofdstuk 4   Slachtoffers
4.1    Kinderen
4.2    Volwassenen
4.3    Ouderen
4.4    Steunpunt Huiselijk Geweld
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.