INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Buiten de deur
Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente
periode maart tot en met augustus 2009
uitgave
Stichting Intraval, november 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 077 0
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (492 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 (wanneer beide rapporten worden besteld: € 25.00, exclusief administratiekosten) + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Buiten de deur
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Registratie
2.1    Registratiesystemen
2.2    Registratiegegevens
Hoofdstuk 3    Opleggen huisverbod
3.1    Inschakelen HovJ
3.2    Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld
3.3    Mandatering
3.4    Huissleutels
3.5    Onderdak uithuisgeplaatste
Hoofdstuk 4   Hulpverlening
4.1    Maatschappelijk werk
4.2    Reclassering
4.3    Bureau Jeugdzorg Overijssel
4.4    Procesmanager
4.5    Overlegvormen
4.6    Samenwerking
Hoofdstuk 5   Afloop huisverbod
5.1    Verlenging
5.2    Overdracht reguliere hulpverlening
5.3    Monitoring na huisverbod
Hoofdstuk 6   Samenvatting en conclusies
6.1    Opleggen huisverbod
6.2    Hulpverlening
6.3    Afloop huisverbod
6.4    Ten slotte
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.