INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe
April tot en met september 2009
uitgave
Stichting Intraval, februari 2010
tekst
ISBN
9978 90 8874 087 9
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker, D. Vlaminck
druk
Copy Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (459 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 (wanneer beide rapporten worden besteld: € 25.00, exclusief administratiekosten) + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Samenvatting en conclusies
1.1    Cijfers
1.2    Ervaringen
1.3    Verbeterpunten
1.3    Ten slotte
Hoofdstuk 2   Achtergrond
2.1    Huisverbod in Drenthe
2.2    Onderzoeksvragen
2.3    Onderzoeksopzet
2.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 3    Registratiegegevens
3.1    Aantal huisverboden
3.2    Kenmerken huisverboden
3.3    Gestarte hulpverleningstrajecten
3.4    Urenregistratie
Hoofdstuk 4   Achterblijvers
4.1    Werkwijze
4.2    Betrokkenen
4.3    Knelpunten
Hoofdstuk 5   Uithuisgeplaatsten
5.1    Werkwijze
5.2    Betrokkenen
5.3    Knelpunten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.