INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Fryslân
uitgave
Stichting Intraval, maart 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 048 0
opmaak
M. Haaijer
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (454 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Evaluatie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Fryslân
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Opzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Registratie en Monitoring
2.1    Registratie(systeem)
2.2    Contacten
2.3    Melders
2.4    Dienstenaanbod
2.5    Doorverwijzingen
2.6    Monitoring
2.7    Resumé
Hoofdstuk 3    Bekendheid
3.1    Ontwikkeling
3.2    Resumé
Hoofdstuk 4   Hulpaanbod
4.1    Van frontoffice naar backoffice
4.2    Eerste Hulp Bij Huiselijk Geweld
4.3    Sociale teams
4.4    Formatie en deskundigheid
4.5    Resumé
Hoofdstuk 5   Samenwerking en regie
5.1    Recente ontwikkelingen
5.2    Kwaliteit samenwerking
5.3    Uitvoeringsregie
5.4    Resumé
Hoofdstuk 6   Samenvatting en conclusies
6.1    Betrouwbaarheid registratie
6.2    Bereik Advies- en Steunpunt
6.3    Beschikbaarheid aanbod
6.4    Communicatie
6.5    Ten slotte
Bijlage 1 Afkortingen
Bijlage 2 Werkwijze Advies- en Steunpunt
Bijlage 3 Schema’s AFP
Bijlage 4 Itemlist sleutelinformanten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.