INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Inventarisatie raamprostitutiemarkt gemeente Groningen
uitgave
Stichting Intraval, april 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 061 9
omslag
E. Cusiël
opmaak
A. Beelen
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (348 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Inventarisatie raamprostitutiemarkt gemeente Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Landelijke ontwikkelingen
2.1    Visie en wetswijziging
2.2    Vergunde en niet-vergunde sector
2.3    Sociale positie prostituees
2.4    Illegaliteit en minderjarigheid
2.5    Gedwongen prostitutie
2.6    Lokaal beleid
2.7    Situatie stad Groningen
2.8    Toekomst
Hoofdstuk 3    Vergunningen
3.1    Verordening
3.2    Aantal vergunningen en eigenaren
Hoofdstuk 4   De lokale situatie
4.1    Bouw en bewoning
4.2    De prostituees
4.3    De exploitanten, beheerders en eigenaren
4.4    De klanten
4.5    Toekomstige ontwikkelingen
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1    Landelijke ontwikkelingen
5.2    De lokale situatie
5.3    Toekomstige marktontwikkelingen
5.4    Scenario’s
5.5    Ten slotte
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.