INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam
uitgave
Stichting Intraval, november 2008
tekst
ISBN
978 90 8874 049 7
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (956 Kb)
Bestelinformatie
Indien u het rapport wilt bestellen, kunt u contact opnemen met 050-3134052 (Ronald Stroetinga).
  Cover van publicatie 'Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Experiment gratis OV
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Methodologische verantwoording
2.1    Beleidsveronderstellingen
2.2    Effectevaluatie: quasi-experimenteel design
2.3    Respons
2.4    Representativiteit
2.5    Achtergrondkenmerken experimentele groep en controlegroep
2.6    Analyse
2.7    Interviews met ouderen
Hoofdstuk 3    Beleidskader gratis openbaar vervoer
3.1    Initiatiefnota
3.2    Experiment GOV Rotterdam
3.3    Beleidsveronderstellingen
Hoofdstuk 4   Resultaten experiment
4.1    Mobiliteit
4.2    Activiteiten
4.3    Verschillen in vereenzaming
Hoofdstuk 5   Vereenzaming verdiept
5.1    Factoren
5.2    Gebruik en ervaringen openbaar vervoer algemeen
5.3    Ervaringen gratis openbaar vervoer en OV-chipkaart
5.4    Sociaal isolement en sociale activering
Hoofdstuk 6   Conclusies
6.1    Deelname aan proef en gebruik vervoermiddelen
6.2    Deelname activiteiten
6.3    Vereenzaming
6.4    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1 Berekening frequentie
Bijlage 2 Resultaten tellingen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.