INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Huiselijk geweld gemeld
Evaluatie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Fryslân
uitgave
Stichting Intraval, november 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 018 3
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (306 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Huiselijk geweld gemeld'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Vraagstelling
1.2   Opzet
1.3   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Registratie en Monitoring
2.1   Aard gegevens
2.2   Monitoring
2.3   Resumé
Hoofdstuk 3   Bekendheid
3.1    Ontwikkeling
3.2    Resumé
Hoofdstuk 4   Hulpaanbod
4.1    Van frontoffice naar backoffice
4.2    Backoffice
4.3    Formatie en deskundigheid
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5   Samenwerking en regie
5.1    Kwaliteit samenwerking
5.2    Uitvoeringsregie
5.3    Resumé
Hoofdstuk 6   Samenvatting en conclusies
6.1    Betrouwbaarheid registratie
6.2    Bereik Advies- en Steunpunt
6.3    Beschikbaarheid aanbod
6.4    Communicatie
6.5    Ten slotte
Bijlage 1 Afkortingen
Bijlage 2 Werkwijze Advies- en Steunpunt
Bijlage 3 Sociale teams
Bijlage 4 Itemlist sleutelinformanten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.