INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Voorkomen incidenten
Evaluatie rol supportersproject Groningen bij incidenten
uitgave
Stichting Intraval, december 2007
tekst
B. Bieleman, M. van Aalderen, R. Nijkamp, Dr. J.A. Nijboer (Vakgroep Strafrecht en Criminologie, RuG)
prijs
€ 10,00
ISBN
978-90-8874-017-6
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (264 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Voorkomen incidenten'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Samenvatting en conclusies
1.1   Kader en opzet evaluatie
1.2   Aantal incidenten
1.3   Rol supportersproject bij incidenten
1.4   Ten slotte
Hoofdstuk 2   Achtergrond
2.1   Probleemstelling
2.2   Onderzoeksopzet
2.3   Verloop seizoenen
Hoofdstuk 3   Wedstrijden
3.1    Werkwijze project
3.2    Overzicht onderzochte periode
Hoofdstuk 4   Incidenten
4.1    Rol supportersproject
4.2    Wedstrijden met feitelijke incidenten
4.3    Wedstrijden met dreigende incidenten

Literatuur

 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.