INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor naleving rookvrije werkplek 2006
Metingen 2004 en 2006
uitgave
Stichting Intraval, mei 2007
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
978 90 8874 009 1
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (750 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor naleving rookvrije werkplek 2006'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 2   Resultaten
2.1    Duidelijkheid wetgeving
2.2    Rookbeleid
2.3    Invoering rookverbod
2.4    Handhaving rookverbod
2.5    Oordelen invoering en handhaving rookverbod
2.6    Risicoperceptie en gezondheidsrisico's
Bijlage Methodologische verantwoording
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.