INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Overlastveroorzakers Dordrecht
Interviews met tien overlastgevers
uitgave
Stichting Intraval, februari 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 001 5
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (140 Kb)
Publicatie (241 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-clienten Drechtsteden'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding

1.1    Methode
1.2    Leeswijzer

Hoofdstuk 2    Overlastveroorzakers
2.1     Persoon 1
2.2     Persoon 2
2.3     Persoon 3
2.4     Persoon 4
2.5     Persoon 5
2.6     Persoon 6
2.7     Persoon 7
2.8     Persoon 8
2.9     Persoon 9
2.10   Persoon 10
2.11   Persoon 11
2.12   Persoon 12
2.13   Persoon 13
2.14   Persoon 14
2.15   Persoon 15
2.16   Persoon 16
Hoofdstuk 3   Conclusies
3.1    Contacten instellingen
3.2    Woon- en leefsituatiee
3.3    Middelengebruik
3.4    Contacten met politie en justitie
3.5    Overlastgevend gedrag
3.6    Ten slotte
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.