INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-clienten Drechtsteden
uitgave
Stichting Intraval, november 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 91 9
ISBN-13: 978 90 77115 91 6
omslag
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (433 Kb)
Publicatie (836 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-clienten Drechtsteden'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1    Inleiding

1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Respondenten
1.5    Leeswijzer

Hoofdstuk 2    Gelegenheidsstructuur
2.1    Drechtsteden
2.2    Maatschappelijke opvang
2.3    Geestelijke gezondheidszorg
2.4    Verslavingszorg
2.5    Jeugdzorg
2.6    Overige locaties
Hoofdstuk 3   Dak- en thuisloosheid
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Leefsituatie
3.3    Woonsituatie
3.4    Middelengebruik
3.5   Justitie- en politiecontacten
3.6    Psychische klachten
3.7    Ervaringen met voorzieningen
Hoofdstuk 4    GGz-cliënten
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Leefsituatie
4.3    Woonsituatie
4.4   Justitie- en politiecontacten
4.5    Psychische klachten
4.6    Middelengebruik
4.7   Ervaringen met voorzieningen
Hoofdstuk 5   Hulpbehoefte
5.1    Hulpbehoefte dak- en thuislozen
5.2    Hulpbehoefte GGz-cliënten
5.3    Hulpbehoefte naar positie op de woonladder
Hoofdstuk 6    Conclusies
6.1    Leefsituatie
6.2    Hulpbehoefte
6.3    Kwaliteit van leven
6.4    Maatregelen en spreiding
6.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1  Psychiatrische problematiek
Bijlage 2  Overzicht sleutelinformanten
Bijlage 3  Itemlist sleutelinformanten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.