INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek dak- en thuislozen Venray
uitgave
Stichting Intraval, december 2006
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN-10: 90-77115-93-5
ISBN-13: 978-90-77115-93-0
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (637 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Onderzoek dak- en thuislozen Venray'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding

1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Aanpak
1.3    Definities
1.4    Leeswijzer

Hoofdstuk 2    Voorzieningen
2.1    Maatschappelijke opvang
2.2    Verslavingszorg
2.3    Hulp- en dienstverlening
2.4    Jongerenvoorzieningen
2.5    Wonen
2.6    Politie
2.7    Overige mogelijke vindplaatsen
2.8    Samenwerking
2.9    Aantallen
Hoofdstuk 3   Dak- en thuisloosheid
3.1    Kenmerken
3.2    Woonsituatie
3.3    Leefsituatiet
3.4    Justitie en politie
3.5    Middelengebruik
3.6    Psychische klachten
3.7    Voorzieningen
Hoofdstuk 4    Conclusies
4.1    Dak- en thuisloosheid
4.2    Voorzieningen
4.3    Preventieve maatregelen
4.4   Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Psychiatrische problematiek
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.