INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Stimulerende zaken opgespoord
Evaluatie wetswijziging bestrijding doping in de sport.
uitgave
Stichting Intraval, september 2005
tekst
prijs
€ 9,50
ISBN
90 77115 67 6
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (57 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Stimulerende zaken opgespoord'
Inhoudsopgave
Lijst met afkortingen
Hoofdstuk 1    Inleiding

1.1    Wetswijziging
1.2    Opsporing en vervolging
1.3    Indicatoren gevolgen wetswijziging
1.4    Inhoud rapport

Hoofdstuk 2    Onderzoek
2.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
2.2    Onderzoeksopzet
2.3    Beleidsveronderstellingen
2.4    Onderzoeksverloop
Hoofdstuk 3   Dopinghandel: stand van zaken
3.1    Dopinghandel in Nederland
3.2    Dopinghandel via internet
3.3    Dopinghandel in internationale context
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Dopingzaken
4.1    Beschrijving dopingzaken
4.2    Justitieel verleden verdachten
4.3    Kenmerken dopingzaken
4.4    Formele mogelijkheden
4.5    Materiële mogelijkheden
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Dopingzaken
5.2    Combinatie met harddrugs
5.3    Overige veranderingen
5.4    Internationale ontwikkelingen
5.5    Overige locaties
5.6    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1 Internet
Bijlage 2 Overzicht dopingzaken
Bijlage 3 Douane Informatie Centrum
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.