INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Doping en handel
Onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren
uitgave
Stichting Intraval, maart 2002
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 72337 99 9
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (16 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Doping en handel'
Inhoudsopgave
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doping en handel
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4 Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Aard en omvang
2.1    Inleiding
2.2    Dopingmiddelen
2.3    Substantie- of merkvervalsing
2.4    Contactlegging
2.5    Handelslijnen en handelaren
2.6    Omvang dopinghandel
2.7    Ontwikkelingen
2.8    Resumé
Hoofdstuk 3    Indicatoren
3.1    Informatiebehoefte
3.2    Beschikbare informatie
3.3    Informatiedekking en kwaliteit
3.4    Alternatieven
4.1    Aard en omvang dopinghandel
4.2    Indicatoren gevolgen wetswijziging
4.3    Alternatieve indicatoren
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Lijst van verboden farmacologische groepen van stoffen en verboden methoden ("De Dopinglijst")
Bijlage 2    Respondenten
Bijlage 3    Nieuwsgroepen Internet
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.