INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Supportersproject Groningen
Invoering en resultaten eerste jaar 2003
uitgave
INTRAVAL / Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, februari 2004
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 77115 46 3
opmaak
omslag
E. Cusiel
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (12 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Evaluatie Supportersproject Groningen
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Evaluatie
1.3    Methoden en technieken
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Voetbalgeweld
2.1    Stand van zaken
2.2    Groningse situatie
Hoofdstuk 3    Uitvoering
3.1    Projectplan
3.2    Implementatie en uitvoering
3.3    Inspanningen
3.4    Inspanningen overige betrokkenen
3.5    Conclusies
Hoofdstuk 4    Deelnemers
4.1    Inleiding
4.2    Beleving van het voetbal
4.3    Voetbalgeweld
4.4    Beveiliging voetbalwedstrijden
4.5    Het supportersproject
4.6    Conclusies
Hoofdstuk 5    Registraties
5.1    Inleiding
5.2    Openbare orde
5.3    Stadionverboden
5.4    Conclusies
Hoofdstuk 6   Seizoenkaarthouders
6.1    Inleiding
6.2    Supportersproject
6.3    Veiligheid in het stadion
6.4    Veiligheid rondom het stadion
6.5    Sfeer
6.6    Conclusies
Hoofdstuk 7   Conclusies
7.1    Uitvoering
7.2    Doelstellingen
7.3    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1    Thuiswedstrijden eerste seizoenhelft, voetbalseizoenen 2000-2004
Bijlage 2    Aanhoudingen eerste seizoenhelft, voetbalseizoenen 2000-2004
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.