INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
(On)belemmerd zijn
Inventarisatie chronisch zieken en gehandicapten in Zutphen
uitgave
Stichting INTRAVAL, februari 2003
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 77115 40 4
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (12 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie '(On)belemmerd zijn'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Opzet en uitvoering
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Definiëring
2.1    Criteria
2.2    Doelgroep(en)
2.3    Definitie
Hoofdstuk 3 Registraties
3.1    Mobiliteit
3.2    Sociale en maatschappelijke participatie
3.3    Wonen en zorg
3.4    Financiën
3.5    Overlap instanties
3.6    Extrapolatie
Hoofdstuk 4 Ervaringen
4.1    Kenmerken respondenten
4.2    Gezondheid
4.3    Mobiliteit
4.4    Sociale en maatschappelijke participatie
4.5    Wonen en zorg
4.6    Financiën
Hoofdstuk 5    Beleid
5.1    Huidig beleid
5.2    Knelpunten
5.3    Gewenste aanpassingen
Hoofdstuk 6 Conclusies
6.1    Definitie
6.2    Aantallen
6.3    Ervaren belemmeringen
6.4    Beleid
6.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Begrippen en afkortingen
Bijlage 2    Gemeentelijke instrumenten
Bijlage 3    Lijst met chronische ziekten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.