INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Hulpambulance gewaardeerd
Tevredenheidsonderzoek cliënten Hulpambulance Witte Kruis in de regio Den Haag
uitgave
Stichting INTRAVAL, Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling & Advies (Groningen), februari 2003
tekst
prijs
€ 10,-
isbn
90 77115 27 7
opmaak
omslag
E. Cusiel, groningen
Foto's
CAVO foto film en videoreportages / Carel A.Voges, fotograaf, Den Haag
druk
De Jong/Het Witte Kruis
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Hulpambulance gewaardeerd'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Doelstelling
1.2    Opzet en uitvoering onderzoek
1.3    Achtergrondkenmerken respondenten
Hoofdstuk 2 Resultaten
2.1    Aantal keer vervoerd
2.2    Vervoer algemeen
2.3    Informatie voorafgaande aan de rit
2.4    Verschillende aspecten rit
2.5    Tevredenheid afgelopen rit
2.6    Verschillende aspecten afgelopen rit
Literatuur
Bijlage 1    Achtergrondkenmerken respondenten
Bijlage 2    Tabellen rechte tellingen
Bijlage 3    Kruistabellen
Bijlage 4    Vragenlijst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.