INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Oudkomers in Hoogezand-Sappemeer
Maatschappelijke participatie en opvoedersrollen nader bekeken
uitgave
Stichting INTRAVAL, oktober 2001
tekst
prijs
Prijs: € 10,-
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
Wing-FAB
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (37 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Oudkomers in Hoogezand-Sappemeer
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Onderzoek
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Uitvoering onderzoek
Hoofdstuk 3 Bevolking
3.1    Bevolkingsopbouw
3.2    Overzicht allochtone groepen
3.3    Overzicht vijf primaire groepen oudkomers
3.4    Werkloosheid en bijstandsgerechtigden
3.5    Primaire doelgroepen
3.6    Resumé
Hoofdstuk 4 Doelgroepen
4.1    Turken
4.2    Marokkanen
4.3    Surinamers
4.4    Antillianen/Arubanen
4.5    Voormalig Joegoslaven
5.1    Opzet en uitvoering
5.2    Conclusies
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.