INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Leven de Allochtone Talen
Behoeftenonderzoek Onderwijs in Allochtone Levende Talen
uitgave
Stichting INTRAVAL, februari 2000
tekst
prijs
Prijs: € 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Leven de Allochtone Talen
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstelling onderzoek
1.2    Probleemstelling
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Opzet
2.1    Opzet
2.2    Onderzoeksverloop
Hoofdstuk 3    Allochtone groepen
3.1    Bevolkingsregister
3.2    Telformulieren
3.3    Bevindingen
Hoofdstuk 4    Sleutelinformanten
4.1    Bevolkingsgroepen
4.2    Resumé
Hoofdstuk 5    Behoefte OALT-onderwijs
5.1    Respons
5.2    Bevolkingsgroep, taal en land van herkomst
5.3    Behoefte aan taalonderwijs
5.4    Buurt en tijdstip
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.